KOM IGÅNG
REDAN NU !
Innan planeringen kan börja
Kunden kan redan innan första besöket fundera igenom sina önskemål och fylla i checklistan så långt som möjligt.

Det lönar sig också att söka fram en korrekt situationsplan och planritning. Nu är det klart att kontakta Trädgårdskompaniet.

Vid första besöket går vi tillsammans igenom checklistan med Era önskemål och riktlinjer. Vi går också igenom nuläget och gör behövliga mätningar för att komplettera situationsplanen.

Om planen saknas kan Trädgårdskompaniet göra upp en enkel ritning enligt gällande debittering.
w e b d e s i g n  b y  c j h  e n g i n e e r i n g