CV
Erfarenheter
Min utbildning:
Trädgårdsmästare, Överby trädgårdsskola 1999
YH Hortonom, inriktning på landskapsplanering, YH Sydväst 2004

Mina arbetserfarenheter:
Diverse sommar- och praktikantarbeten 1996-2000
Lk-anlaeg, Danmark, trädgårdsmästare 2001
Mariehamns Stad, arbetande förman på Markavd. 2002-2003
Slutarbete för Pargas stad; Utvecklingsplan för centralparken 2004
Ekenäs Trädgårdsservice, trädgårdsmästare 2004
Ekenäs kyrkliga samfällighet, t.f. församl.trädgårdsmästare 2005
Hangö blomsterförsäljning 2005-2008
Trädgårdskompaniet 2007-
Raseborgs Stad, arbetsledare Parkenheten 2009-2010
Raseborgs Stad, grönområdesplanerare Samhällstekniska enheten 2010-
w e b d e s i g n  b y  c j h  e n g i n e e r i n g