TRÄDGÅRDS-PLANERING
Trädgårdsplaneringen just för Er
Trädgårdskompaniet gör allt från korta konsulteringsbesök till hela trädgårdsplaneringar.

Ett konsulteringsbesök består av:
- besök på platsen, då Ni får tips och svar på Era frågor
- skissförslag som tillval

En komplett trädgårdsplanering består av:
- första besöket (riktlinjer, mätning, kundens egna önskemål)
- förplanering
- kontrollbesök där planen slås fast
- renritning av planen, växtförteckning och anläggningsbeskrivning

Ytterligare kan vi erbjuda Er:
- skötselplan till just Er trädgård


Trädgårdskompaniet är medlem i Grönmiljöförbundet.
w e b d e s i g n  b y  c j h  e n g i n e e r i n g