GRÖNOMRÅDES-PLANERING
Planering av det offentliga rummet

Trädgårdskompaniet utför även planering och konsultering inom den offentliga sektorn. Både enskilda arbeten och större helheter planeras med god erfarenhet åt företag, kommuner och kyrkliga samfund.

I en planering ingår ofta både skisser gjorda förhand och slutritningar i CAD. Ytterligare kan Trädgårdskompaniet göra upp skötselplaner och dokumentationer av befintliga anläggningar.

Tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi fram en hållbar helhetslösning!


Trädgårdskompaniet är medlem i Grönmiljöförbundet.
w e b d e s i g n  b y  c j h  e n g i n e e r i n g